Homepage

Jaarverslagen

Ieder jaar doet elke CTA verslag van haar werkzaamheden in een jaarverslag. Dat jaarverslag wordt aangeboden aan de korpschef. Daarnaast bespreekt de CTA het verslag met de leiding van de eenheid. Ook het Landelijk Centrum CTA biedt de korpschef jaarlijks een verslag van haar werkzaamheden aan.
De korpschef biedt alle jaarverslagen aan de minister van Veiligheid en Justitie aan, samen met een eigen verslag van wat hij gedaan heeft met de aanbevelingen van de CTA’s.
 
Via deze pagina vindt u de jaarverslagen van de CTA’s en het LC.

Contactgegevens

Landelijk Centrum CTA
Postbus 17107
2502 CC Den Haag

M: landelijk-centrum-cta@politie.nl