Homepage

Wat doet de CTA?

De Nederlandse politie sluit jaarlijks ongeveer 180.000 mensen in. Insluiting is zodanig ingrijpend dat de uitvoering van de zorg voor ingeslotenen, door de politie, door het gevangeniswezen of door andere instanties, zonder meer toezicht verdient. Dit is in internationale en nationale regelgeving vastgelegd. In 2004 leidde een wetsvoorstel van GroenLinks tot het instellen van een commissie van toezicht op de politiecellen in iedere toenmalige politieregio. Sinds 2013 zijn de oude commissies opgegaan in tien Commissies van Toezicht op de Arrestantenzorg (CTA): één voor iedere regionale eenheid van de nationale politie.

 
De tien CTA’s houden toezicht op de wijze waarop de politie voor de door haar ingeslotenen zorgt. Er zijn in iedere eenheid politiecellencomplexen, waar personen zowel overdag als ’s nachts kunnen worden ingesloten. Daar zijn alle daarvoor noodzakelijke voorzieningen aanwezig: de cellen hebben een bed en een toilet, er zijn douches, er is een luchtplaats, er zijn spreekkamers ten behoeve van een advocaat, reclasseringsmedewerker of arts. 24 uur per dag zijn er arrestantenverzorgers aanwezig. Daarnaast zijn er ophoudkamers in de gebouwen van de basisteams, waar personen enkele uren kunnen worden vastgehouden. In de meeste eenheden verzorgt de politie de zorg voor ingeslotenen in de rechtbanken. Tot slot zorgt de politie voor (een deel van) het vervoer van ingeslotenen.
De totale arrestantenzorg bestaat uit huisvesting, veiligheid, verzorging, bejegening en vervoer van ingeslotenen. De CTA's houden toezicht op al deze aspecten. Zij brengen onaangekondigde bezoeken aan deze locaties en controleren of de politie op een juiste wijze voor de ingeslotenen zorgt. Ze brengen direct verslag uit van die bezoeken aan de politie en doen aanbevelingen over noodzakelijke verbeteringen. Daarnaast wordt er eens per jaar een jaarverslag gemaakt dat wordt aangeboden aan de korpschef. De korpschef verstrekt deze verslagen aan de minister, waarbij hij moet aangeven wat hij met de aanbevelingen van de CTA’s heeft gedaan.
 
De CTA’s bestaan uit onafhankelijke leden die benoemd worden door de minister van Justitie en Veiligheid. Dat gebeurt op basis van een open sollicitatieprocedure en op voordracht van de regioburgemeester en hoofdofficier van justitie. De CTA’s worden ondersteund door een ambtelijk secretaris.
 
Los van de CTA's die in Nederland actief zijn is er ook een CTA in Curaçao. Meer informatie daarover vindt u op www.toezichtarrestantenzorg.cw

Contactgegevens

Landelijk Centrum CTA
Postbus 17107
2502 CC Den Haag

M: landelijk-centrum-cta@politie.nl