Homepage

Wat doet het Landelijk Centrum?

Sinds 2013 is er een Landelijk Centrum Commissies van Toezicht op de Arrestantenzorg (het LC). Het LC heeft tot taak om de kwaliteit van het toezicht dat door de CTA’s wordt uitgevoerd te bevorderen en te borgen. Dat doet ze door diverse activiteiten, bijvoorbeeld:
- het organiseren van landelijke bijeenkomsten waar de tien CTA’s kennis en ervaring uitwisselen
- het opstellen van een model-rapportageformulier dat bij iedere inspectie gebruikt kan worden, zodat dezelfde zaken aan dezelfde eisen worden getoetst
- het opstellen van richtlijnen, bijvoorbeeld over de frequentie van inspecties
- het beheren van deze website, waarop de CTA's alle informatie vinden die zij voor het uitvoeren van hun taak nodig hebben.

Daarnaast heeft het LC een vertegenwoordigende taak. Zij spreekt namens de tien CTA’s met de korpschef of de landelijk portefeuillehouder arrestantenzorg binnen de politie. Ook vertegenwoordigt ze de CTA’s in het zogenaamde NPM-overleg. Meer informatie over het NPM vindt u hier.

Het LC wordt gevormd door vier van de tien voorzitters van de CTA’s. Zij worden gekozen door de tien voorzitters en zijn dan maximaal 4 jaar lid van het LC. Het LC wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.


 

Contactgegevens

Landelijk Centrum CTA
Postbus 17107
2502 CC Den Haag

M: landelijk-centrum-cta@politie.nl